แจ้งเรื่องการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ล่าช้า

เอกชัย แซ่ตั้ง 12 มิ.ย. 55 03:17

แจ้งเรื่องการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ล่าช้า
เนื่องจากทางไปรษณีย์ไทย แจ้งสาเหตุการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ล่าช้ากว่าปกติมากในช่วงนี้

ขอกราบเรียนชีแจ้งกรณีที่ยังไม่ได้พัสดุไปรษณีย์ธรรมดาในช่วงนี้
เนื่องจากการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา หมายเลขขึ้นต้นด้วย P
ในช่วงนี้อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติมาก เนื่องจากเครื่องคัดแยกพัสดุอัตโนมัติ
... ที่ศูนย์คัดแยกพัสดุไปรษณีย์ (ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ) ขัดข้อง ใช้การไม่ได้
จึงทำให้มีพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา มีปริมาณงานตกค้างสะสมเป็นจำนวนมาก
สำหรับการฝากส่งในช่วง ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 55 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
ซึ่งเป็นเหตุให้การฝากส่งในช่วงวันดังกล่าวนั้น ในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับ
หรือได้รับล่าช้ากว่ามาตรฐานปกติ(4-5วันทำการปกติ) มากๆ

ทั้งนี้ผู้บริหารไปรษณีย์ไทย ได้ตระหนักและรับทราบปัญหาดังกล่าว
โดยได้สั่งการให้แก้ปัญหาในการเร่งซ่อมเครื่องคัดแยกพัสดุอัตโนมัติให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
และเร่งระดมพนักงานในส่วนต่างมาช่วยทำการคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาด้วยมือ ตลอด 24 ชม.
โดยเร่งด่วนที่สุดแล้ว
ไปรษณีย์ไทยเชื่อว่าปัญหาดังความล่าช้าดังกล่าวกล่าวจะคลี่คลายในไม่ช้า
ดังนั้นจึงของเรียนให้ท่านทราบว่า
รบกวนให้ท่านรอ พัสดุไปรษณีย์ธรรมดาของท่าน อีกประมาณ 5-6 วันทำการปกติ
คาดว่าพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาจึงถึงมือผู้รับปลายทางภายใน 5-6 วันทำการปกติ
ไปรษณีย์ไทยต้องขออภัยในความล่าช้าในโอกาสนี้ด้วยครับ


ที่มา :: Facebook ไปรษณีย์ไทย
http://www.facebook.com/thailandpost.co.th/posts/10150840858825493?ref=notif&notif_t=feed_comment

ทางร้านต้องขออภัยในความล่าช้านี้ด้วยครับ
เอก.